Beth Sy'n Newydd/What's New

Beth Sy'n Newydd?
What's New?

Busnes/Business

8-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page


Dim diweddariadau/No updates
4-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Cadwyn Gyflenwi Siôn Corn

26-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Santa's Supply Chain

20-11-20
Fformat Newydd/New Format
Aberystwyth Business School: Menu
Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dewislen

11-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Rhestr Termau Busnes

Dim diweddariadau
No updates
24-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
Strwythur Trefniadaethol (pdf)

23-7-20
Fformat Newydd/New Format
New Workshop Menu
Dewislen Gweithdy Newydd
Tudalennau Newydd/New Pages
Glossary of Business Terms - Under Construction
Dolenni Newydd/New Links
WJEC Summer Challenge

17-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
Brandio (ymarfer)
Darparu gan Gyfenwyr Allanol (pdf)

16-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
Brandio (pdf)
Segmentu, Targedu a Lleoli (pdf)

9-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
4 Egwyddor Marchnata: Hyrwyddo (pdf)
4 Egwyddor Marchnata: Hyrwyddo
Segmentu, Targedu a Lleoli

7-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
4 Egwyddor Marchnata: Cynnyrch
Cynnwys Newydd/New Content
4 Egwyddor Marchnata: Cynnyrch (pdf)

2-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
4 Egwyddor Marchnata: Pris
Cynnwys Newydd/New Content
4 Egwyddor Marchnata: Pris (pdf)
Dolenni Newydd/New Links
Webinar: Business and Climate Change

Cyfrifiadureg/Computer Science

9-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page


Dim diweddariadau/No updates
18-1-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Blodau Crwban

8-1-21
Dolenni Newydd/New Links
Webinar: Bioinformatics & Our Genomic Information

7-1-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Turtle Flowers

16-12-20
Diweddariadau Hygyrchedd/Accessibility Updates
Lego Mindstorms: Adalw'r y Crafangwr
Cwis Gwybodaeth Gyffredinol: Robotiaid
Sut i Greu Gêm Gofod Sylfaenol yn Scratch
Tudalennau Newydd/New Pages
Atebion Gêm Gofod Scratch
Scratch Space Game Solutions

15-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
A yw Cyfrifiadur yn gallu bod yn Ddeallus?

7-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Scratch Animeiddiadau Nadoligaidd

2-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Festive Scratch Animations

25-11-20
Dolenni Newydd/New Links
2021 Degrees Poster (pdf)
Poster Graddau 2021 (pdf)

24-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Can a Computer be Intelligent?

20-11-20
Fformat Newydd/New Format
Computer Science Department: Menu
Adran Cyfrifiadureg: Dewislen

19-11-20
Fformat Newydd/New Format
Atebion Gêm Genom
Answers for Genome Game

18-11-20
Diweddariadau Hygyrchedd/Accessibility Updates
How to Make a Basic Space Game in Scratch
Cynnwys Newydd/New Content
Sut i Greu Gêm Gofod Sylfaenol yn Scratch

17-11-20
Diweddariadau Hygyrchedd/Accessibility Updates
General Knowledge Quiz: Robots

11-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Cynhadledd Seren: Pa Mor Ddeallus?
Cyfrifiadura gyda Marblis: Cyfrif

10-11-20
Diweddariadau Hygyrchedd/Accessibility Updates
Lego Mindstorms: Grabber Retrieval Challenge

8-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Seren Conference: What is Intelligence?

14-8-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Gweminar: Manteision Argraffu 3D

31-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Blender: Canllaw Fideo i Ddechreuwyr
Cynnwys Newydd/New Content
Amgryptio a Dadgryptio

30-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Scratch Online Workshop 2: Paddle Ball
General Knowledge Quiz: Robots

24-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Tiwtorial Fideo Tinkercad: Dylunio Robotiaid
Robotiaid Adloniant
Pecynnau Creu Robot

20-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Benefits of 3D Printing: Covid-19 and Other Applications
Fformat Newydd/New Format
Scratch Workshops
Gweithdai Scratch

13-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Tinkercad Video Tutorial: Designing Robots
Cynnwys Newydd/New Content
Beginner's Video Guide to Blender
Introduction to Encryption and Decryption
Fformat Newydd/New Format
Genome Game
Gêm Genomau
Introduction to Encryption and Decryption

10-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
Robot Crafts: New Pictures
Crefftau Robot: Lluniau Newydd

7-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Beginner's Video Guide to Blender

6-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Robot Starter Kits

2-7-20
Fformat Newydd/New Format
An Introduction to 3D Printing
Cyflwyniad i Argraffu 3D

23-6-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Entertainment Robots

15-6-20
Cynnwys Newydd/New Content
Transposition Ciphers: The Scytale Cipher
Fformat Newydd/New Format
Transposition Ciphers

13-6-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Cyflwyniad i Argraffu 3D
Crefftau Robot
Robot Crafts
Cyflwyniad i Amgryptio a Dadgryptio
26-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Hwb Allgymorth: Adran Cyfrifiadureg

22-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Computer Science Outreach Home Page

20-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Gêm Gofod yn Scratch/Space Game in Scratch

Astudiaethau Gwybodaeth/ Information Studies

12-4-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Ffug Newyddion

10-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page


Dim diweddariadau/No updates
8-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Fake News

Dim diweddariadau
No updates
Dim diweddariadau
No updates
Dim diweddariadau
No updates
Dim diweddariadau
No updates
26-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Hwb Allgymorth: Adran Astudiaethau Gwybodaeth

22-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Information Studies Outreach Home Page

Mathemateg/Mathematics

11-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page

23-2-21
Cynnwys Newydd/New Content
Rasio Dreigiau
Dragon Racing

26-9-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Mathemateg yn yr Ystafell Fyw
Mathemateg yn yr Ystafell Ymolchi


25-9-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Mathemateg yn y Cartref
Mathemateg yn y Gegin
Mathemateg Bwytadwy
Cynnwys Newydd/New Content
Heriau Mathemategol 8: Atebion

02-9-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Maths in the Bathroom

20-8-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Maths in the Living Room

13-8-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Edible Maths
Maths in the Kitchen

11-8-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Maths in the Home
30-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Heriau Mathemategol 4
Fformat Newydd/New Format
Heriau Mathemategol 1
Maths Challenge 1
Heriau Mathemategol 2
Maths Challenge 2

27-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Maths Challenge 5
Maths Challenge 4: Hints
Maths Challenge 3: Answers
Fformat Newydd/New Format
Maths Challenge 4
Maths Challenge 3

26-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Hwb Allgymorth: Adran Mathemateg

22-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Mathematics Outreach Home Page

21-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Pos: Ras y Planedau
Pos: Croesair Rhifau

20-5-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Maths Challenge 4
Maths Challenge 2 with Answers
MAths Challenge 3 with Hints
Cywiriadau/Corrections
Maths Challenge 3

Ffiseg/Physics

12-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page

25-2-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Glo yn erbyn Diemwntau

24-2-21
Fformat Newydd/New Format
Gweithdy Lliw
Colour Workshop

23-2-21
Cywiriadau/Corrections
Coal Vs Diamonds

19-2-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Coal Vs Diamonds

7-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Pŵer Mins Peis

30-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
The Power of Mince Pies

24-11-20
Cywiriadau/Corrections
Diemwntau: Cywiriadau Sillafu
Atebion Diemwntau: Cywiriadau Sillafu

20-11-20
Fformat Newydd/New Format
Department of Physics: Menu
Adran Ffiseg: Dewislen

25-9-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Ffiseg: Newid yn yr Hinsawdd

18-8-20
Tudalennau Newydd/New Pages
History of Discovery - The Sun

14-8-20
Cynnwys Newydd/New Content
Homepage: Hot Topic
Tudalen Gartref: Pwnc Poeth

31-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Neifion
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Wranws
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Sadwrn
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Gwener
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Iau

28-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
EXOMars

21-7-20
Dolenni Newydd/New Links
Science of Colour
Tudalennau Newydd/New Pages
Physics: Climate Change

7-7-20
Cynnwys Newydd/New Content
Homepage: Links to Robotics
Tudalen Gartref: Dolenni i roboteg

2-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Ffeil-O-Ffaith y Planedau: Y Ddaear

1-7-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Gweithdy Lliw
Dolenni Newydd/New Links
Mesur Amser: Y Pendil (Eisteddfod)

Gwefan/Website

26-3-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Pasg 2021: Heriau gydag Wyau
Easter 2021: Egg Challenges

8-3-21
Fformat Newydd/New Format
Tudalen Gartref
Home Page

2-3-21
Lleoliad Newydd/New Location
fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk


Dim diweddariadau/No updates
8-1-21
Tudalennau Newydd/New Pages
Archif Gwefan / Website Archive

14-12-20
Dolenni Newydd/New Links
Ein Siop TES/Our TES Shop

4-12-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Penawdau Nadolig/Christmas Banners

30-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Datganiad Hygyrchedd
Datganiad Hygyrchedd Technegol

25-11-20
Atgyweiriadau Byg/Bug Fixes
Resizing of home buttons
Newid maint botymau cartref

20-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Accessibility Statement
Technical Accessibility Statement

11-11-20
Tudalennau Newydd/New Pages
Modelau Rôl Benywaidd yn STEM

Dim diweddariadau
No updates
5-6-20
Fformat Newydd/New Format
Beth Sy'n Newydd/What's New?

Cysylltwch â ni

Eisiau rhoi gwybod am nam, problem neu gywiriad?

Efallai fod gennych awgrym/cais?

Ebostiwch ni ar nar25@aber.ac.uk

Diolch.

Contact Us

Want to report a bug, issue or correction?

Perhaps you have a suggestion?

Email us at nar25@aber.ac.uk

Thank you.