Hwb Allgymorth Ffiseg

English

Busnes Cyfrifiadureg Astudiaethau Gwybodaeth Mathemateg Ffiseg

Adran Ffiseg

Dewislen GweithdyRecriwtioGwybodaeth Gwefan


Red laser beams

Allgymorth Adrannol

Mae staff a myfyrwyr yr Adran Ffiseg yn cydweithredu gyda'u gilydd fel rhan o ymdrech parhaol i ymgysylltu â chymunedau tu hwnt i weithgareddau academaidd yn bur.

Does dim ots os yr ydym yn cysylltu â chwmnïoedd neu athrofeydd academaidd eraill, ysgolion lleol neu ddigwyddiadau rhanbarthol, yn yr holl achosion y mae'r Adran Ffiseg yn ymdrechu i gynrychioli'r Brifysgol gyda balchder.

Mae aelodau o'r adran yn aml yn rhyngweithio ag ysgolion lleol, yn y gobaith o ddifyrru ac addysgu mewn ysgolion a cholegau trwy gyflawni digwyddiadau â themâu amrywiol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Allgymorth Ffiseg

Astudio gyda niDolen i dudalen Adran Ffiseg

Newyddion

2 Chwefror 2021:

Gweminar: Space Exploration - A Taste of Astrophysics

Gwyddonwyr i helpu i ragweld bygythiadau tywydd y gofod

Partneriaeth leol newydd i gynhyrchu offer gwarchodol

Prifysgol Aberystwyth yn darparu offer diogelwch i'r GIG yn ystod argyfwng COVID19
Mae gwahanol bobl ledled y Brifysgol wedi bod yn darparu offer diogelwch, gan gynnwys aelodau o'r Adran Ffiseg.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk