Hwb Allgymorth Cyfrifiadureg

English

Busnes Cyfrifiadureg Astudiaethau Gwybodaeth Mathemateg Ffiseg

Adran Cyfrifiadureg

Pwnc Poeth

Robot Lego Mindstorms o'r enw Crafangwr
Heriau o Bell Lego

Dewislen GweithdyRecriwtio
Gwybodaeth Gwefan


Robot iCub o'r gr┼Áp Roboteg Deallus ym Mhrifysgol Aberystwyth

Allgymorth Adrannol

Mae'r Adran Gyfrifiadureg yn gydweithredu gyda lluosog o gymunedau y tu allan o faterion academaidd fel rhan o ymdrech parhaol.

Mae enghreifftiau diweddar yn gynnwys cydweithredu a sefydliadau academaidd eraill a phersonél, ysgolion lleol, cyrff datblygu meddalwedd ac er mwyn amlrhyw achosion eraill.

Mae aelodau o'r adran yn cydymweithio'n aml gydag ysgolion lleol a cholegau er mwyn eu difyrru a'u addysgu gydag ymweliadau wedi'u seilio ar amrywiaeth o destunau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Allgymorth Cyfrifiadureg

Astudio gyda niDolen i dudalen Adran Cyfrifiadureg

Newyddion

Pam na all DA fyth gyrraedd ei lawn botensial heb gorff corfforol
Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Mark Lee, Athro Emeritws mewn Cyfrifiadureg, yn trafod ymchwil ym maes newydd roboteg ddatblygiadol sy'n archwilio sut y gall robotiaid ennill ymdeimlad o hunan trwy ddysgu o'r dechrau, fel babanod.

Wythnos Roboteg 2020 ar-lein.
Cafodd Wythnos Roboteg 2020 ei chynnal yn llwyddiannus ar-lein a gellir ei gweld o hyd gan ddefnyddio'r ddolen uchod

Prifysgol Aberystwyth yn darparu offer diogelwch i'r GIG yn ystod argyfwng COVID19
Mae gwahanol bobl ledled y Brifysgol wedi bod yn darparu offer diogelwch, gan gynnwys aelodau o'r Adran Ffiseg.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Tudalen gartref y gyfadran