Crefftau Robot

English

Crefftau Robot

Cyflwyniad

Dyma weithgaredd a gynhaliwyd yn ystod Wythnosau Roboteg yn y gorffennol. Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, penderfynwyd ei roi ar lein er mwyn i bawb ei fwynhau.

Nod y gweithdy hwn yw ysbrydoli creadigrwydd wedi'i seilio ar thema roboteg, trwy annog pobl i greu eu modelau eu hunain o wahanol ddefnyddiau crefft.

Dyma rai syniadau a phatrymluniau i danio'ch dychymyg.

Cofiwch: Gall robotiaid fod o bob lliw a llun.

Gweler isod oriel o ymdrechion pobl a gobeithiwn ychwanegu lluniau o'ch creadigaethau chi ati.

Detholiad o robotiaid crefftus

Gwyliwch ni'n rhoi cynnig arni...

Mae'r fideos hyn yn Saesneg


Syniadau ar gyfer Defnyddiau

Canllawiau

Cyfarwyddiadau Robot Ciwpid

Robot Papur A4 (yn cynnwys patrymlun)

Robot Origami (Fideo YouTube)

Patrymluniau

Lliwio Robotiaid 2D Mygydau
Cadwyn Robot
Ôl-robot
Robot ar un olwyn
Robot ar ddwy olwyn
Robot Siglo
Robot Dawnsio
Tipyn o hwn a'r llall Rhannau 1
Tipyn o hwn a'r llall Rhannau 2
Robot Sylfaenol
Cyrchfilwr (Storm Trooper)
Robot Cromennog
Robot Diogelwch
Robot Samwrai
Patrymluniau siâp 3D Patrymluniau Robotiaid Arall
Côn
Ciwb
Ciwboid
Silindr
Prism Triongl
Pyramid Sgwâr
Tetrahedron
Robot Ciwpid - Gwag
Robot Ciwpid - Dim Lliw
Robot Ciwpid - Lliwiedig
Robot siâp blwch
Robot Cubee
Robot Papur
Robot sy'n Eistedd
K9 (o Dr Who)
Marvin yr Android Paranöig
R2D2

Oriel

Cysylltwch â ni

Anfonwch luniau o'ch modelau at roboticsweek@aber.ac.uk i'w cynnwys yn yr oriel ar-lein

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk