Hwb Allgymorth Mathemateg

English

Busnes Cyfrifiadureg Astudiaethau Gwybodaeth Mathemateg Ffiseg

Adran Mathemateg

Dewislen Gweithdy

Beth sy'n Newydd

Diweddariadau Gwefan
Mathematics Lecturer

Allgymorth Arannol

Mae staff a myfyrwyr o'r Adran Fathemateg yn cydweithio er mwyn ymgysylltu â chymunedau y tu allan i'r Brifysgol.

Mae aelodau o'r adran yn ymweld ag ysgolion lleol yn gyson, gan geisio adlonni ac addysgu mewn amrywiaeth o bynciau mathemategol.

Rydym yn cynnig cyflwyniadau er mwyn hybu diddordeb disgyblion ac athrawon; gellir eu teilwra i grwpiau oedran gwahanol, a'u gwneud yn addas ar gyfer y maes llafur priodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Allgymorth Mathemateg

Astudio gyda niDolen i dudalen Adran Mathemateg

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Tudalen gartref y gyfadran