Allgymorth Gyfadran

English

Busnes Cyfrifiadureg Astudiaethau Gwybodaeth Mathemateg Ffiseg

Hwb Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol

Adnoddau Allgymorth

Beth sy'n Newydd

Diweddariadau Gwefan

Allgymorth

Shwmae a chroeso i dudalen Allgymorth y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o wahanol weithdai, sesiynau a chyflwyniadau ar gyfer Ffiseg, Mathemateg, Cyfrifiadureg, Busnes, ac Astudiaethau Gwybodaeth.

Golygfa o'r awyr dros Gampws Penglais ac Aberystwyth

Newyddion

Diweddariad Coronafeirws

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws gyfredol, dydyn ni ddim yn gallu cynnal gweithdai wyneb yn wyneb. Felly, rydyn ni'n ceisio cynhyrchu cymaint o weithdai digidol annibynnol รข phosib. Felly os gwelwch yn dda arhoswch gyda ni ac edrychwch ar ein gwefan yn aml i gael mwy o wybodaeth.


Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Digwyddiadau i Ddod

12 Hydref: Diwrnod Agored Ar-lein - cliciwch yma i gofrestru