Cadwyn Gyflenwi Siôn Corn
Silouhette of santa's sleigh

English

Merry Christmas!

Gweithgaredd Busnes Nadoligaidd

Gweithdy Safon Uwch ar thema Nadoligaidd yw hwn a ddarperir gan Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Ymddiheurwn mai dim ond yn Saesneg y mae'r sain ar hyn o bryd.

Cadwyn Gyflenwi Siôn Corn

Fersiwn Pdf o'r cyflwyniad

Ffeil Powerpoint o'r cyflwyniad i'w lawrlwytho