Astroffiseg

EnglishAstroffiseg

Cyflwyniad

Beth yw astroffiseg? Mae'n cyfuno deddfau ffiseg a chemeg, er mwyn helpu i egluro'r gwrthrychau yn y Bydysawd.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae sawl grŵp ymchwil yn gweithio ar wahanol brosiectau sy'n gysylltiedig â'r gofod. Ymhlith y rhain mae ffiseg yr haul, archwilio'r planedau ac astrocemeg. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Ffiseg Cysawd yr Haul Prifysgol Aberystwyth

Helix Nebula

Diweddariad Coronafeirws

Yn anffodus, oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnal y gweithdai hyn. Byddwn yn hytrach yn ychwanegu deunydd i'w ddefnyddio gartref neu mewn ysgolion at y wefan hon.

Allgymorth

Rydym yn cynnig ystod o sgyrsiau, cyflwyniadau a gweithdai ar wahanol agweddau ar astroffiseg. Gyda chymorth ein Planetariwm StarLab, pwmpiadwy, gallwn gyflwyno'r sgyrsiau mewn awyrgylch cofiadwy fydd yn ennyn mwy o ddiddordeb. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal un o'r digwyddiadau hyn, neu os hoffech inni ddod i'ch ysgol, cysylltwch â Natalie Roberts (nar25@aber.ac.uk)

Deunyddiau Ar-lein

Dychwelwch yn ôl i Dudalen Gartref yr Adran i gael dolenni i'n deunyddiau ar-lein yn newislen y gweithdy.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk