Cymraeg

Current Teaching

MA10020 Algebra and Calculus
MT10020 Algebra a Chalcwlws
MT10310 Tebygoleg
MT11010 Algebra a Chalcwlws Pellach
MT11310 Ystadegaeth
MA25110 Introduction to Numerical Analysis
MT25110 Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol
MT25610 Hydrodynameg 1
MT27510 Theori ac Ymarfer Samplu
MT33110 Rhaglennu Llinol
MT34110 Hafaliadau Differol Rhannol
MTM9720 Prosiect Llai
MAM9720 Minor Project
MTM9840 Prif Brosiect
MAM9840 Major Project


Publications

Tudur DaviesDepartment of Mathematics
Institute of Mathematics, Physics and Computer Science
Aberystwyth University
Ceredigion, SY23 3BZ
Tel: 01970 622813
Email: itd AT aber DOT ac DOT uk