English

Modiwlau rwy'n eu haddysgu:

MA10610 Calculus
MT10610 Calcwlws
MT10310 Tebygoleg
MT11010 Algebra a Chalcwlws Pellach
MT11310 Ystadegaeth
MA25220 Introduction to Numerical Analysis and its applications
MT25220 Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau
MT25610 Hydrodynameg 1
MT34110 Hafaliadau Differol Rhannol
MT39020 Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd MTM9720 Prosiect Llai
MAM9720 Minor Project
MTM9840 Prif Brosiect
MAM9840 Major Project


Cyhoeddiadau Ymchwil

Tudur DaviesAdran Mathemateg
Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg
Prifysgol Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3BZ
Tel: 01970 622813
E-bost: itd AT aber DOT ac DOT uk