HAFAN YMCHWIL ALLGYMORTH BLOG CYSWLLT ENGLISH

LIAM EDWARDS

Ymchwilydd Ôl-raddedig Ffiseg yr Haul


Amdanaf i


Liam_working

Fy enw i yw Liam Edwards a dwi'n ymchwilydd ôl-raddedig yn y grŵp ymchwil Ffiseg Cysawd yr Haul ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar atmosffer ein Haul - sef y corona.

Dwi'n siaradwr Cymraeg rhugl a dwi wedi treulio fy mywyd i gyd yng Nghymru. Rwy'n angerddol am y iaith Gymraeg ac ariennir fy PhD gan ysgoloriaeth ymchwil ôl-raddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Fe wnes i astudio fy ngradd is-raddedig yma ym Mhrifysgol Aberystwyth hefyd ac, ar ôl ymuno â'r cynllun Blwyddyn Sylfaen yn 2014, graddiais yn ystod haf 2019 gyda gradd Meistr integredig Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Astroffiseg.

Rwy’n angerddol iawn am gyfathrebu gwyddoniaeth ac allgymorth a dwi wedi bod yn rhan o sawl prosiect allgymorth, wedi ysgrifennu erthyglau, ac wedi gwneud sawl cyfweliad radio.

Y tu allan i'r byd academaidd, rwy'n mwynhau chwarae gemau fideo, darllen llyfrau (ffeithiol yn bennaf), mynd am dro ar hyd glan y môr hyfryd Aberystwyth, ac rwyf wrth fy modd yn chwarae a gwylio pêl-droed.

Fy nod yw i fod yn ddarlithydd ffiseg ac felly mae dysgu yn rhywbeth dwi'n mwynhau ei wneud yn fawr iawn. Roeddwn i'n arddangoswr ôl-raddedig ar gyfer y modiwl blwyddyn gyntaf FG15720 Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol yn ystod blwyddyn gyntaf fy PhD. Ar hyn o bryd dwi'n arddangoswr ôl-raddedig ar gyfer y modiwl blwyddyn sylfaenol FG05720 Cyflwyniad i Ffiseg Labordy.

Liam Edwards