users.aber.ac.uk

Cyhoeddi gweddalennau ar Weinyddwr Prifysgol Aberystwyth

Caiff myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth gyhoeddi eu gweddalennau eu hunain yn rhad ac am ddim ar y We Fyd-Eang trwy weinyddwr y Brifysgol. Braint yw'r adnodd hwn ac mae'n rhaid i chi sicrhau bod unrhyw weddalennau yr ydych yn eu cyhoeddi yn cydymffurfio â gofynion y Brifysgol.

Cyhoeddi eich gweddalen

I gyhoeddi gweddalen ar weinyddwr y Brifysgol bydd angen i chi:

Dylai eich gweddalen ymddangos o dan:

https://users.aber.ac.uk/ [eich enw defnyddiwr]

Brig y ddalen

Newid neu gywiro eich gweddalen

I ddiweddaru neu gywiro eich gweddalen, rhaid i chi:

Brig y Ddalen

Ysgrifennu eich gweddalen

Problemau gyda gweddalennau