Jon Bell

B.Eng. (Hons), Ph.D.

English

Ebost: job46@aber.ac.uk
Ystafell: C32 Adeilad Llandinam
Ffôn: +44 (0)1970 622475

Mae'r wefan fach hon wedi'i bwriadu fel ystorfa o ddolenni i gefnogi fy addysgu ar y cynllun Cynhyrchu Cyfryngau Uwch. Bydd dolenni sy'n ymwneud â modiwl penodol yn ymddangos ar dudalen y modiwl hwnnw. Hefyd mae tudalen gyda dolenni cyffredinol i eitemau sy'n edrych defnyddiol neu diddorol ond sydd ddym yn ymwneud â modiwl penodol.

Modiwlau rydw i'n helpu dysgu

CSS i'r dudalen hon.