Gwefan Hefin Williams

Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd

Ecoleg Cynefinoedd

Blackboard

System ddyfynnu Harvard

Gwefan Dave Powell

Prifysgol Aberystwyth

Sefydliad y Gwyddorau Gwledig

  

Termiadur Amaeth-Amgylcheddol ac Ecoleg Cynefinoedd

Ar gael i'w brynnu yn awr

Pris 3 (+ cost pecynnu a phost)

Agri-environment and Habitat Ecology list of terms.

Available for purchase now.

Price 3 (+ Postage and packaging).

Os am brynu cysylltwch a:

To buy contact:

hew05@aber.ac.uk 

 

Ymwadiad - Fy nghyfrifoldeb personol i, Hefin Williams (hew05@aber.ac.uk), ac nid Prifysgol Aberystwyth, ywr wybodaeth a roddwyd gen i ar y dudalen hon a thudalennau eraill yr wyf fin gyfrifol amdanynt. Hefyd, fy marn i yw unrhyw farn a fynegir ac ni ddylid cymryd mewn unrhyw ffordd ei bod yn cael ei mynegi gan PA. 

Disclaimer - The information provided on this and other pages by me, Hefin Williams (hew05@aber.ac.uk), is under my own personal responsibility and not that of Aberystwyth University. Similarly, any opinions expressed are my own and are in no way to be taken as those of A.U.