Canllawiau ar gyfer Gramadeg Cymraeg Ffurfiol

Bob Morris Jones

bmj@aber.ac.uk

 

 

Treigladau

Cenedl ramadegol

Ansoddeiriau: ffurfiau cenedl a rhif