Ymunwch gyda ni

Disclaimer

Y mae'r wybodaeth sydd ar y dudalen hon ac ar dudalennau eraill gan Gymdeithas AberBalch (scty04), o dan gyfrifoldeb arbennig Pwyllgor y Cymdeithasau ac nid cyfrifoldeb Prifysgol Cymru, Aberystwyth ydynt.

Yn yr un modd, nid oes un o'r safbwyntiau sy'n cael eu mynegi yma yn perthyn i PCA. Nid yw AberBalch, P.C.A nac Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Ar gyfer gwefan y Brifysgol.

Am y Gymdeithas
Y Cyfansoddiad
Proffil y Pwyllgor

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook