Ymunwch gyda ni

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu gydag unrhyw aelod o'r pwyllgor trwy e-bost - gwelwch dudalen proffil y pwyllgor ar gyfer y cyfeiriadau e-bost. You can also contact the unions LGBT Officer their email can be found on the LGBT Officer's page. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen isod:

Enw:

Ebost:

Cwestiwn neu Sylwad:

Am y Gymdeithas
Y Cyfansoddiad
Proffil y Pwyllgor

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook