Ymunwch gyda ni

Proffil y Pwyllgor

Helo bawb! Chris dwi a fi fydd eich Cydlynydd Agored
dros y flwyddyn nesaf. Fel myfyriwr ail flwyddyn sy'n 
astudio Sŵoleg, rwy'n caru anifeiliaid ac mae gennyf
‘wild side’ fy hun ar adegau! Ymysg fy nyletswyddau 
dros y flwyddyn nesaf bydd rhedeg y gymdeithas yn 
llwyddiannus a chynorthwyo'r pwyllgor wrth drefnu 
digwyddiadau ac ymgyrchoedd hwyliog! Os oes 
gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch ofyn! Edrych 
ymlaen at eich gweld i gyd yn fuan! 
 
 
 
 
 
Haia, Lorraine dwi a fi fydd eich Ysgrifennydd a'ch 
Trysorydd dros y flwyddyn nesaf. Rwy'n fyfyrwraig
ail flwyddyn sy'n astudio Mathemateg. Fy mhrif 
ddyletswyddau dros y flwyddyn nesaf fydd cadw trefn
ar gyllid ac ar e-byst y gymdeithas. Bydd fy e-bost 
wythnosol yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau 
cymdeithasol ac ymgyrchoedd yr wythnos honno. 
Byddaf yn gweithio gyda gweddill y pwyllgor i wneud 
yn siŵr fod y sosials yn rhai llwyddiannus a bod pawb 
yn mwynhau. Rwy'n dda iawn am wrando ac yn fodlon 
helpu, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau neu 
angen cymorth cofiwch adael imi wybod. Rwy'n edrych 
ymlaen yn arw i'ch cyfarfod a dod i'ch adnabod!  
 
 
 
 
Helo bawb, fi ‘di Patch a dwi’n fyfyriwr yn yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu. 
Fi fydd eich Swyddog Ymgyrchoedd dros dro am y misoedd nesaf! Rwy’n 
berson ymlaciol a chyfeillgar sy’n mwynhau cyfarfod pobl newydd ac yn 
hoffi treulio amser yn y dafarn neu i lawr wrth y traeth. Mae sawl ymgyrch 
ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ac rydym ni eisiau chi fod yn rhan 
ohonyn nhw! Rydym ni wastad o gwmpas y lle os ydych chi eisiau trafod 
ymgyrchoedd y dyfodol neu i wneud awgrymiadau. Er bod fy swydd ar y 
pwyllgor yn cael ei hail-agor pan fydd rôl Cydlynydd y Merched yn cael 
ei hail-agor, byddaf wastad ar gael am sgwrs ac i geisio helpu. Felly, 
mewn amser byr iawn, rwy’n gobeithio cyfrannu at sicrhau profiadau 
gwych i chi fel rhan o AberBalch! Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod chi 
i gyd! Welai chi’n fuan! 
 
 

Am y Gymdeithas
Y Cyfansoddiad
Proffil y Pwyllgor

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook