Ymunwch gyda ni

Mis LHDT

Ymfalchïwn yn ein hanes, beth ydych chi wedi ei wneud heddiw i’ch gwneud yn falch?

Beth yw Hanes LDHT?

Mae gan bawb ei hanes, ond mae rhai hanesion yn cael eu cuddio â’u tawelu. Mae Hanes LDHT i’w gael yn rhywle, ond fodd bynnag, nid pawb sydd yn ymwybodol ohono nac yn ei weld. Erbyn hyn, mae hi’n bryd i addysgu, a chodi ymwybyddiaeth er mwyn creu cymdeithas fydd yn gallu edrych yn ôl a dweud “edrychwch pa mor bell yr ydym wedi’i gyrraedd.”

Pam fod Haned LDHT mor bwysig?

Yn y gorffenol, mae’r rhan fwyaf o’r gymuned LDHT wedi gorfod aros yn dawel rhag tynnu sylw at eu hunain, yn wir, mae llawer yn parhau i gadw’n dawel! Ers 1997, mae pethau wedi gwella o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hawliau dynol yn dilyn diddymu Adran 28 a chyflwyno hawliau partneriaeth. Fodd bynnag, mae’r blynyddoedd o dawelwch wedi creu anwybodaeth ac wedi gwyrdroi safbwyntiau am yr hyn yw LDHT.

Trwy godi ymwybyddiaeth ac addysgu, gallwn weld diwedd ar y tawelwch, a chreu dyfodol o bobl ymwybodol o’n cwmpas, nad ydynt yn cydymffurfio â’r syniadau confensiynol am rywioldeb a gender.

Ar un adeg, os oeddech yn “ddosbarth gweithiol”, nid oeddech yn mynd i’r Brifysgol, ar un adeg fe arhosai merched adref tra’r â’i dynion i’w gwaith. Dylai pob aelod o’r gymuned LDHT deimlo’n ddiogel a cyfartal, nid yn wahanol. 

Llinell Amser

1290 - Y cyfeiriad cyntaf yng Nghyfraith Gyffredin Lloegr at gosbi person hoyw.

1300 - Nododd y cytundeb  ‘Britton’ y dylai sodomiaid gael ei llosgi’n fyw yn Lloegr.

1530 - Daeth gwrywgydiaeth yn drosedd cosb eithaf.

1861 - Diddymwyd y gosb eithaf am sodomiaeth yn Lloegr a Chymru.

1885 - Gwnaed y Diwygiad Labouchere’ i’r Ddeddf Cyfraith Trosedd.  Gwnaeth hyn bob gweithred hoyw i ddynion (‘gweithredoedd o anwedduster dybryd’) yn anghyfreithlon.

1895 - Achos Llys Oscar Wilde.

1920 - Dechreuwyd defnyddio’r term ‘hoyw’.

1921 - Ymgeiswyd gwneud bod yn lesbiad yn anghyfreithlon.

1928 - Cyhoeddwyd y nofel Lebiaidd anghuddiedig agored gyntaf, ‘The Well of Loneliness’.

1957 - Ffurfir y Gymdeithas Cyfraith Hoyw Ddiwygedig.

1964 - Sefydlwyd Pwyllgor Cyfraith Hoyw Ddiwygedig yn y Gogledd Orllewin.

1967 - Cyfreithlonwyd gwrywgydiaeth yn Lloegr a Chymru.

1970 - Sefydlwyd y Ffrynt Ryddhad Hoywon (Gay Liberation Front-GLF).

1971 - ‘Diwrnod hoyw’ cyntaf ym Mharc Hyde, Llundain.

1972 - Cynhaliwyd yr orymdaith a’r carnifal balchder hoyw cyntaf yn Llundain. Lansiwyd ‘Gay News’.

1973 - Sefydlwyd y Switsfwrdd Hoyw.

1980 - Darlledwyd ‘A Change of Sex’ gan y BBC.  Cyfreithlonwyd gwrywgydiaeth a lesbiaeth yn yr Alban.

1982 - Cyfreithlonwyd gwrywgydiaeth yng Ngogledd Iwerddon.  Bu farw Terrence Higgins o afiechyd yn gysylltiedig ag AIDS.

1985 - Cofnodwyd 241 marwolaeth yn sgil AIDS ym Mhrydain. Amcangyfrifwyd bod 20,000 yn cario’r afiechyd.

1988 - Daw Adran 28 yn gyfraith.

1989 - Sefydlwyd ‘Stonewall’.

1990 - Sefydlwyd ‘Outrage!’.

1994 - Gostyngwyd oedran cydsynio i ddynion hoyw i 18.

1999 - Cafodd pobl drawsrywiol amddiffyniad cyfreithlon mewn maes gwaith.

2000 - Diddymwyd y fersiwn Albanaidd o Adran 28. Diddymwyd y gwaharddiad ar hoywon a lesbiaid yn gwasanaethu’r lluoedd arfog. Gostyngwyd oedran cydsynio i ddynion hoyw i 16.

2002 - Rhoddwyd hawliadu cyfartal i barau Lesbiaidd a Hoyw wrth geisio mabwysiadu.

2003 - Diddymwyd Adran 28. Ennillodd lesbiaid a hoywon amddiffyniad cyfreithlon mewn maes gwaith.

2004 - Cyflwynir y Ddeddf Troseddau Rhywiol. Pobl drawsrywiol yn cael yr hawl cyfreithlon i newid eu tystysgrifau geni i’w rhyw ‘cywir’. Cyfreithlonir Partneriaethau Sifil i gyplau o’r un rhyw.

2005 - Y Mis Hanes LDHT cyntaf erioed. Cynhaliwyd y partneriaeth sifil gyntaf.

2006 - Ail Fis Hanes LHDT y DU ...

Download PDF Version of Leaflet

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook