Ymunwch gyda ni

Llinellau Cymorth

Nawdd Nos PCA

1717 Ffonau Mewnol (Am ddim) 01970 621717 (cyfraddau galwad safonol)
8yh-8yb 7 diwrnod yr wythnos

Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru

01248 351263
Mawrth 7-9yh

Llinell Hoywon Gogledd Cymru

01745 337070
Thursday 7-9pm

MESMAC Gogledd Cymru

01248 371367 / 07929 370873
Cefnogaeth i ddynion sy'n cael rhyw gyda dynion, 24/7

Switsfwrdd Hoywon a Lesbiaid - Canolbarth Lloegr

0121 622 6589
Switsfwrdd i Hoywon a Lesbiaid yng Nghanolbarth Lloegr

Ffrind De Cymru

029 203 40101
Dydd Mawrth, Mercher, Iau 8-10yh

Switsfwrdd Hoywon a Lesbiaid Llundain

020 783 77324
Bob nos 6-10yh

Switsfwrdd Hoywon a Lesbiaid Manceinion

0161 235 8000
Bob nos 6-10yh

Llinell CW/CR Manceinion

0161 235 8005
Croeswisgwyr / Croesrywiol. Dydd Mercher/Iau 7-10yh

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook