Ymunwch gyda ni

Chroeso i AberBalch!!

AberBalch yw cymdeithas Urdd Myfyrwyr Prifysgol Cymru Aberystwyth ar gyfer Lesbiaid, Hoywon, y Deurywiol, y Trawsrywiol a'r gymdeithas anniffiniedig.

Mae gan y gymdeithas raglen gymdeithasol dda, gyda gweithgareddau cymdeithasol at ddant pawb. Mae'r gymdeithas hefyd yn gweithio ar ymgyrchoedd a lles myfyrwyr. Mae'r gymdeithas yn bodoli ar gyfer holl fyfyrwyr Aberystwyth a'r gymdeithas leol!

 

Newyddion

Sosial Wythnosol
ddydd Mercher 7:30pm Harleys

Sosial Coffi
ddydd Sul 2-4pm The Cambrian

Scene
12/3/13 - 9pm Yr Undeb

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook