Ymunwch gyda ni

Croeso

Croeso!

Felly beth yw AberBalch, rwy’n eich clywed yn gofyn??

Wel, dyma’r gymdeithas LHDT (Lesbiaid, Hoywon, y Deurywiol a’r Trawsrywiol) yma yn y dref fechan sy’n cael ei adnabod yn annwyl gennym ni fyfyrwyr fel Aber. Y darn o bapur hwn yr wyt ti’n gafael ynddo yw’r llawlyfr LHDT i Aber, wedi ei ysgrifennu’n arbennig i TI, yr aelod.

Mae’r daflen hudol hon yn debygol o fod y darn scrap mwyaf defnyddiol erioed o ffair y glas!! Pam? Y cwbl ddywedaf i yw, ei fod yn dweud popeth sydd raid i chi ei wybod ac ychydig mwy...

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook