Ymunwch gyda ni

Y Sîn

Sîn Balch

Mae Aber yn dref ‘gyfeillgar' ond y mae hi'n 2 awr i ffwrdd o weithgaredd LHDC uchel (ie, dim ond 20 munud i ffwrdd yw Llanbed) felly gwnewch y mwyaf o ddigwyddiadau'r gymdeithas.

Sosialau

Mae'r AberBalch yn cwrdd bob dydd Mercher yn ystod y tymor yn dechrau gan amlaf ar y campws ym mar lolfa Canolfan y Celfyddydau tua 6:30yh ac yna awn ni i Court Royal Hotel/Harleys o 7.30yh.

Bob nawr ac y man fe wnawn ni rywbeth gwahanol I wneud yn fwy hwyl. Bob wythnos danfonwn e-bost yn dweud beth byddwn yn ei wneud. Mae'r sosialau yn dda iawn i gwrdd â ffrindiau newydd, mynd mas a chael amser da.

Scene

Syth??? Beth ar y ddaear yw hwn!! Yn syml 'Scene' yw ein noson fawr misol ble yr ydym yn llogi rhywle am noson, yn chwarae llwyth o gerddoriaeth a chael amser da. 'Scene' yw ffordd y gymdeithas o geisio gwneud yn iawn am beidio cael clwb hoyw yn y dref! Rydym yn trio rhoi thema i 'Scene' ble y gallwn, mae Shag Tag a nosweithiau Goleuadau Traffig gan amlaf yn hwyl, yn ogystal â noson gwisg ffansi arferol!

Tripiau a Digwyddiadau Eraill

Bydd y gymdeithas yn trefnu digwyddiadau a thripiau eraill y mae aelodau yn gofyn amdanynt e.e. tripiau i Fanceinion, Abertawe, Birmingham, Caerdydd neu Lundain am nosweithiau mas, theatr/sinema, nosweithiau fideo, siaradwyr, mynd i ddigwyddiadau balch ayb... gadewch i ni wybod beth ydych chi eisiau ac fe wnawn ni drio ei drefnu ar eich cyfer!

Sîn Aber

Felly beth y mae sîn Aber yn cynnig? Dim llawer tu fas i ddigwyddiadau'r gymdeithas, ond mae yna ychydig o lefydd sy'n hwyl ac mae mwyafrif y llefydd yn Aber yn hoyw-gyfeillgar.

Rummers: Mae'n far nad ydych yn debygol o anghofio; bydd y blawd y llif ar y llawer a chanhwyllau ar y byrddau yn aros yn eich cof am byth.

Yr Undeb: Diodydd rhad a cherddoriaeth tan hwyr, mae'r Undeb yn cynnig nosweithiau hwyl iawn a ffefryn y gymdeithas yw Reload!

Y Bae: Gallwch ddweud mai lle i fyfyrwyr yw hwn yr eiliad y cerddwch drwy'r drws!! Daliwch hi ar noson dda ac fe gewch chi noson dda. Mae nos Lun gydag Indiesoc yn boblogaidd ymysg y rheiny sydd â blas cerddoriaeth ychydig mwy amrywiol ;)

Varsity: Lle gwych i ddechrau'r noson – peidiwch anghofio cerdyn-V, bydd hi'n arbed arian i chi yn y pendraw.

Bar E: Yn debyg iawn i Varsity, ond os ydych yn credu bod Varsity yn rhy brysur yna mae Bar E gan amlaf yn dawelach

Wetherspoons: Y cadwyn safonol o sefydliadau yfed, bwyd a diod rhad i gadw unrhyw fyfyriwr yn hapus.

Y Cambrian: Os ydych yn hoffi coctêls yna dyma'r lle i fod!

...i enwi ond ychydig – cofiwch bod yna dros 50 lle i yfed yn Aber!

Sîns eraill

Y tri sîn agosaf atom yw: Birmingham, Caerdydd ac Abertawe.

Mae Birmingham yn cynnig amrywiaeth eang o lefydd i fynd: Glamourous Show Bar sy'n bar islawr bach, The Green Room ble mae'r bwyd yn dda, ac awyrgylch llaes am bryd cyn-clybio. Mae Missing yn le boblogaidd iawn, cerddoriaeth cawslyd, stripwyr gwrywaidd ac mae'r breninesau drag yn ddoniol. Angels Cafe Bar yw un o'r llefydd gwreiddiol sy'n cynnig bwydlen byrbryd ac agwedd llac. Mae Route Two yn lle rhad sy'n dda i ymweld â cyn mynd mas. Mae The Village yn dda am beint yn ystod yr wythnos, er y mae hi'n troi'n clwb caletach ar y penwythnos! Yn olaf ond nid y lleiaf mae The Nightingale Club a DV8 ill dau yn fyfyriwr-gyfeillgar ac yn cynnig nosweithiau mas da. Mae DV8 hefyd yn cynnal Poptastic bob mis!

Mae Caerdydd yn cynnig Club X, y clwb prysuraf a chyfeillgaraf orau! Yna mae gennych glwb Exit gyda Bar/Disco â chymysgedd o bobl gyfeillgar. Mae Wow (cynt DV8) yn cynnig cymysgedd wych o ddawns. Yna awn o amgylch y bariau – y traddodiadol The Golden Cross, yna Kings Cross sydd wedi ei adnewyddu'n ddiweddar ynghyd â The Edge sydd uwchben Club X ac yn cynnig bar cyn-clwb poblogaidd ac ardal lolio, yn ogystal â The Packet.

Swansea LGBT scene is near Wind Street and on the High Street. Just off Wind Street you will find The Exchange, which is a relaxed friendly pub. On the High Street you will find Champers, The King's Arms, whichfeatures local celebrity drag queen CC Swan every Saturday, and a jointbar and club called Creation and Eden. There is a varied programme ofmusic and events and there are often special guest appearances bycelebrities and singers.

...ac os oes gennych yr arian mae taith lan i ‘Bentref Hoyw' Manceinion neu Soho Llundain yn werth chweil ... hyd yn oed os am benwythnos i ffwrdd o Aber yn unig!!

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook