Ymunwch gyda ni

Y Balchder

Cymdeithas yw AberBalch a rhedwyd gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth i myfyrwyr hoyw, lesbiaid, deurywiol, croesrywiol, chwilfrydig ac anniffiniadwy a'u ffrindiau. Mewn gwirionedd mae'n agored i unrhyw un sydd â meddwl agored ac am fod yn rhan o'n cymuned!

Felly beth ydym yn wneud?

Wel yn syml, rydym yma i'ch cefnogi a'ch diddanu tra yma yn Aber. Ar yr ochr cymdeithasol mae gennym ein sosialau, nosweithiau Str8 Up a theithiau tu fas i Aber. Rydym yn ymgyrchu ar faterion sy'n effeithio ein cymuned, yn ogystal ag edrych ar ôl a chefnogi'ch anghenion.

Ymunwch â ni

Er mor ofnus y gall edrych, mae cerdded at stondin AberBalch yn brofiad i godi'ch ysbryd – gweld pennau yn troi wrth i chi arwyddo'n falch (yn union fel ymuno â Chymdeithas Gwerthfawrogi Siocled)! Mae bendant yn cael gwared o'r angen i ddod mas!

Mae dau ffordd i ymuno...

  1. Wrth y stondin yn Ffair y Glas a dweud helo! Neu...
  2. Ar ein gwefan: http:/www.aberbalch.org.uk – ewch i adran Cymdeithas y wefan a chliciwch ar Ymunwch gyda ni.

Gall unrhyw un ymuno os ydynt yn aelodau o Urdd y Myfyrwyr ai peidio, ond er mwyn ar deithiau mae angen i chi fod yn aelod o'r Urdd a chael cerdyn ByC (Bwrdd y Cymdeithasau). Mae rhain ar gael o'r Urdd.

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook