Ymunwch gyda ni

Yr Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd Balch

Pam ein bod ni’n ymgyrchu?

<!--[if !supportEmptyParas]-->Mae’r gymdeithas yma i gynrychioli eich llais chi ar faterion LHDT, yn ogystal â darparu cyfleoedd i gymdeithasu gyda phobl sy’n rhannu eich rhywioldeb.

<!--[if !supportEmptyParas]--> Mae yna sawl ymgyrch allweddol fydd yn rhan anhepgor o’r flwyddyn: rhoi gwaed try gydol y flwyddyn, mis Hanes LHDT ym mis Chwefror, ac ymgyrch ffobia LHDT.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> Rydym hefyd yn ceisio ehangu ein gorwelion ac yn gobeithio cynnal rhai ymgyrchoedd gyda chymdeithasau eraill fel Tickled Pink, Amnest Aber a RAG.

<!--[if !supportEmptyParas]--> Gyda chefnogaeth Swyddog LHDT yr Undeb, Bec, byddwn hefyd yn cefnogi holl ymgyrchoedd UCM eleni, yn benodol un sy’n agos at ei chalon; Out in Sport.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> Gwyliwch y bwlch hwn am fwy o wybodaeth o fis Medi ymlaen...

Pa ymgyrchoedd y mae AberBalch yn rhedeg?

Mae AberBalch yn rhedeg yr ymgyrchoedd yr ydych am i ni redeg...os hoffech weld ymgyrch e-bostiwch ein swyddog ymgyrchoedd ar ymgyrchoedd@aberbalch.org.uk Mae'r gymdeithas wedi neu yn rhedeg ymgyrchoedd fel rhoi gwaed hoyw, Diwrnod Rhyngwladol AIDS, Hawliau Partneriaeth ayb...

Sut ydw i'n ymuno?

Gallwch ymuno trwy helpu ein swyddog ymgyrchoedd, bod yna mewn ymgyrchoedd a chymryd rhan, a thrwy gynnig ymgyrchoedd i redeg. Os hoffech well ddyfodol disgwyliwch negeseuon o'n swyddog ymgyrchoedd ac ymunwch!

Ymgyrchoedd yr Urdd ac UCM

Mae Urdd y Myfyrwyr ac UCM hefyd yn rhedeg ymgyrchoedd y mae'r gymdeithas yn ymuno â hwy. Mae'r swyddog ymgyrchoedd yn gweithio gyda'r Urdd ar ymgyrchoedd sy'n effeithio pobl LHDC yn ein cymuned a'r gymuned cenedlaethol.

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook