Ymunwch gyda ni

Sosials

Beth yw sosials?

Nosweithiau anffurfiol wythnosol yw sosials, sydd fel arfer yn dechrau ar y campws ac wedyn yn gweithio'n ffordd i'r dref. Mae'n gyfle i wneud ffrindiau mewn amgylchedd cyffyrddus, cynnes a thrafod syniadau a phynciau, neu ddim ond cael hwyl! Wedyn i orffen y cyfan, ry'n ni fel arfer yn cymryd ein ffyrdd ein hunain er mwyn i chi allu gwneud beth bynnag yr ydych chi'n hoffi ei wneud ar nos Fercher!

Dwi ddim yn adnabod neb. Oni fydda i'n teimlo ar fy mhen fy hun?

Er ein bod ni i gyd yn griw cyfeillgar, yn hapus i gwrdd a siarad â phobl newydd, mae'n ddealladwy pam y gall llawer feddwl ein bod yn rhy glicaidd a chael ofn. Peidiwch wir! Os ydych chi'n teimlo'n anghyffyrddus, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o'r pwyllgor i gwrdd â chi ymlaen llaw, neu o leiaf i fod yn hafan ddiogel i chi am y noson. Byddwn yn falch o'ch cyflwyno chi i bawb a gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud i chi deimlo'n hapus a chyffyrddus.

Digwyddiadau Balch
Sosials
Scene
Ymddiheuriad/Apology
Ymddiheuriad/Apology
Awgrymu Digwyddiad

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook