Ymunwch gyda ni

Digwyddiadau Balch

Pa fath o adloniant mae'r gymdeithas yn ei gynnig?

Bob wythnos ry'n ni'n cael sosial lle mae'r aelodau'n gallu ymlacio a chael diod gyda ffrindiau LHDT eraill.

Unwaith y mis, ry'n ni'n cael ‘Y Scene'. Hwn yw ein parti mawr gwyllt, lle y gallwch ddawnsio, mwynhau a chael hwyl gyda'ch ffrindiau a'n haelodau eraill.

Ry'n ni'n cynllunio digwyddiadau eraill fel tripiau i glybiau, ac efallai hyd yn oed ddigwyddiad Balch, Nosweithiau Parti Nice n Naughty diolch i siop oedolion leol Aber, Mini Mardi Gras Aber, Nosweithiau Ffilm, a thripiau i barciau antur a chanolfannau gweithgareddau.

Sut medra i wneud awgrym?

Mae hynny'n hawdd! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw anfon eich awgrym ar Dudalen Awgrymiadau Adloniant..

Ble mae pethau'n digwydd yn Aber?

Ble bynnag y mae'r swyddog adloniant! LOL! Na, er nad oes gan Aberystwyth unrhyw glybiau na barrau hoyw mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf yn gyfeillgar, ac mae Aber hyd yn oed yn enwog fel prifddinas hoyw Cymru! Mae'r clybiau lleol fel Y Pier, Yoko's, Y Glen a'r Bae i gyd yn gyfeillgar iawn i hoywon, a gallwch ddod o hyd i bobl LHDT yno yn aml. Felly, yn sylfaenol, edrychwch o gwmpas, i weld ble'r ydyn ni!

Digwyddiadau Balch
Sosials
Scene
Ymddiheuriad/Apology
Ymddiheuriad/Apology
Awgrymu Digwyddiad

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook