Ymunwch gyda ni

Ymgyrchoedd Balch

Pam ein bod ni’n ymgyrchu?

Mae’r gymdeithas yma i gynrychioli eich llais chi ar faterion LHDT, yn ogystal â darparu cyfleoedd i gymdeithasu gyda phobl sy’n rhannu eich rhywioldeb.

Mae yna sawl ymgyrch allweddol fydd yn rhan anhepgor o’r flwyddyn: rhoi gwaed try gydol y flwyddyn, mis Hanes LHDT ym mis Chwefror, ac ymgyrch ffobia LHDT.

Rydym hefyd yn ceisio ehangu ein gorwelion ac yn gobeithio cynnal rhai ymgyrchoedd gyda chymdeithasau eraill fel Tickled Pink, Amnest Aber a RAG.

Gyda chefnogaeth Swyddog LHDT yr Undeb, Liz, byddwn hefyd yn cefnogi holl ymgyrchoedd UCM eleni, yn benodol un sy’n agos at ei chalon; OUT in Sport.

Gwyliwch y bwlch hwn am fwy o wybodaeth o fis Medi ymlaen...Ymgyrchoedd Balch
Syniadau ar gyfer Ymgyrchu
Cymryd Rhan
LHD/LHDT eraill
Awgrymu Ymgyrch

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook