Ymunwch gyda ni

LHD/LHDT eraill

Gwybodaeth i LHD/LHDT eraill

Mae AberBalch yn awyddus i gyfathrebu â chi!!!

Byddem yn hoffi ymuno ag unrhyw gymdeithasau LHD/LHDT eraill i ymgyrchu, cymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd, ac yn y blaen…

Anfonwch e-bost at scty04@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw beth yr ydych yn credu y dylem ei gynnwys ar unrhyw un o'n tudalennau.

Mae Aber yn lle cyfeillgar a chroesawgar a gallwn ddarparu gwybodaeth a help pe byddai eich grwp LHD/LHDT eisiau ymweld ag Aber. Byddem yn hoffi integreiddio cymdeithas AberBalch ymhellach â chymdeithasau eraill ledled y wlad, felly cofiwch gysylltu â ni.

Ymgyrchoedd Balch
Syniadau ar gyfer Ymgyrchu
Cymryd Rhan
LHD/LHDT eraill
Awgrymu Ymgyrch

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook