Croeso

Cymraeg

Welcome

English

Y mae'r wybodaeth sydd ar y dudalen hon ac ar dudalennau eraill gan Gymdeithas AberBalch (scty04), o dan gyfrifoldeb arbennig Pwyllgor y Cymdeithasau ac nid cyfrifoldeb Prifysgol Cymru, Aberystwyth ydynt. Yn yr un modd, nid oes un o'r safbwyntiau sy'n cael eu mynegi yma yn perthyn i PA. Nid yw AberBalch, PA nac Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Ar gyfer gwefan y Brifysgol.

The information provided on this and other pages by Aberystwyth AberPride Society (scty04), is under the special responsibility of the Executive Committee of the Society and not that of the University of Wales, Aberystwyth. Similarly, none of the opinions expressed here are to be taken as those of AU. Additionally, neither the AberPride Society, AU or the Aberystwyth Guild of Students are responsible for the content of any external links.