[English]
Fig.: Wordle term cloud for this module.
Cwmwl geiriau wedi ei gynhyrchu gan Wordle. Fersiwn mawr ar gyfer adolygu.

These notes originate from my half of our second-year mathematical physics lecture. I no longer teach this module, so local students may wish to consult Edwin Flikkema's and Maire Gorman's notes in the first instance. However, I like to think these pages may be helpful in perhaps giving another angle on the same material, so I've decided to leave them online. The rest of these pages is in Welsh, thanks to Huw Morgan's translation efforts.

Gyda'r enw swyddogol 'Ffiseg mathemategol', sydd braidd yn gamarweiniol, mae'r modiwl darlithoedd a gweithdai yma'n adeiladu ar y modiwlau blwyddyn 1af cyflwynol Mathemateg yn y cynlluniau gradd Mathemateg a Ffiseg. Y bwriad yw cyflwyno ffisegwyr i'r syniadau ychydig mwy cymhleth mathemategol sydd eu angen pan yn gwneud ffiseg ar lefel broffesiynol ac i ddangos i fathemategwyr rhai defnyddiau ymarferol o'u syniadau. Yn wythnosol, dwy ddarlith a gweithdy dwy awr sydd i'r modiwl.

Cynnwys fy rhan i o'r modiwl

Nodwch mai pwrpas y nodiadau yma yw'ch helpu i adolygu. Fodd bynnag, gallaf ychwanegu defnydd yn y darlithoedd, neu efallai ni fyddaf yn cynnwys gyd o'r defnydd sydd arlein yma.

Taflenni gwaith

Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio'r taflenni datrysiadau wedi i chi ymgeisio'r problemau a'u trafod gyda cydfyfyrwyr a staff yn ystod y gweithdai. Mae yna hefyd taflen gymorth ar gyfer adolygu.

Darllen ymhellach

Rwy'n ffeindio fod llyfr Mary L Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, New York: Wiley, 21983 yn ddefnyddiol iawn. Mae llawer o'r esiamplau yn y gweithdai wedi eu seilio ar y llyfr hwn. Mae yna rhai copiau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.