[English]

Ail radd

I ddatrys HDC ail radd gyda cyfernodau cyson: a_2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1\frac{dy}{dx}+a_0y=0,
rhannwch gyda'r cyfernodyn gradd uchaf: \frac{d^2y}{dx^2}+\frac{a_1}{a_2}\frac{dy}{dx}+\frac{a_0}{a_2}y=0,
a ffactorwch i ddiddymu'r y (\frac{d^2}{dx^2}+\frac{a_1}{a_2}\frac{d}{dx}+\frac{a_0}{a_2})y=0,

Mae'r ochr chwith yn sero os yw y=0, sydd ddim yn wir fel rheol gan mae'r neidyn dibynnol yw, neu os yw'r mynegiad yn y bracedi yn sero. Mae ffeindio israddau or mynegiad braced yn gyfatebol i datrys hafaliad polinomaidd o'r ail radd: Mae israddau yr hafaliad x2+px+q=0, sy'n ffactoredig fel (x+x1)(x+x2)=0, yn x_{1,2}=\frac{p}{2}\pm\sqrt{\frac{p^2}{4}-q}.

Yn yr un modd, israddau \frac{d^2}{dx^2}+\frac{a_1}{a_2}\frac{d}{dx}+\frac{a_0}{a_2}=0
yw -\frac{a_1}{2a_2}\pm\sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2}-\frac{a_0}{a_2}}.
Mae'r HDC felly'n (\frac{d}{dx}-\frac{a_1}{2a_2}+\sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2}-\frac{a_0}{a_2}})(\frac{d}{dx}-\frac{a_1}{2a_2}-\sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2}-\frac{a_0}{a_2}})y=0,
neu trwy ailenwi'r cysonion, (\frac{d}{dx}-k_1)(\frac{d}{dx}-k_2)y=0,
lle k_{1,2}=\frac{a_1}{2a_2}\pm\sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2}-\frac{a_0}{a_2}}.

Er nad yw gweithredyddion fel rheol yn gymudol, yn yr achos yma nid yw'r drefn mae'r dau gweithredydd (termau bracedi) yn cael eu gweithredu ar y yn bwysig oherwydd dim ond ffactor cyson sy'n wahanol rhyngddynt, a nid yw hyn yn effeithio'r differiant. Dyna pam fod y dechneg angen cyfernodau cyson: Os fyddent yn ffwythiannau x, ni fyddai'r dau weithredydd yn gymudol, a ni fyddai yna gyfatebiaeth gyda hafaliadau polinomial. Gan nad oes ots ar drefn gweithredu'r dau gweithredydd, gallwn rhannu'r hafaliad 2il radd mewn i dau hafaliad gradd 1af sydd modd eu gwahanu:

Gweithredydd cyntaf: \frac{dy}{dx}-k_1y=0, a'r ail weithredydd: \frac{dy}{dx}-k_2y=0.
Gwahanu: \frac{1}{y}dy=k_1dx - \frac{1}{y}dy=k_2dx,
integreiddio: \ln{y}=k_1x - \ln{y}=k_2x,
a datrys ar gyfer y: y_1=e^{k_1x} - y_2=e^{k_2x}.
Datrysiad cyffredinol y HDC gwreiddiol: a_2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1\frac{dy}{dx}+a_0y=0
yw unrhyw cyfuniad llinol o'r ddau: y=c_1e^{k_1x}+c_2e^{k_2x},
where k_{1,2}=\frac{a_1}{2a_2}\pm\sqrt{\frac{a_1^2}{4a_2^2}-\frac{a_0}{a_2}}.

Nodwch gall k1,2 fod yn gymhlyg.

Graddau uwch

Gellir datrys HDC llinol gyda cyfernodau cyson o graddau uwch drwy'r egwyddor canlynol. Mae'r nifer o HDC gradd 1af i'w datrys yn hafal i gradd yr hafaliad gwreiddiol. Ffeindir y cysonion cyfatebol k1,2,3,... drwy ffeindio israddau y polinomial ategol cyfatebol.

Gyda'r gwybodaeth yma, gallwn ddychwelyd i ddatrys hafaliad Laplace.

Ar y pwnt hwn, gallwch geisio yr ail daflen waith. Gwiriwch eich datrysiadau wedi i chi orffen.